Υπηρεσίες

Η Dotpoint έχει σαν πρωταρχικό της μέλημα να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, προσφέροντας ποιοτικές λύσεις και υπηρεσίες.

Πλατφόρμες ERP

 • Υποστήριξη, παραμετροποίηση προγραμμάτων ERP
 • Ολοκληρωμένες λύσεις εμπορικής διαχείρισης λιανικής / χονδρικής
 • Προγράμματα διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων
 • Υλοποίηση και διαρκής υποστήριξη σε εφαρμογές ERP, CRM, HOSPITALITY, RETAIL
 • HORECA, Retail Stores 24/7 & Field Support
 • Υπηρεσίες μετάπτωσης σε νέες εφαρμογές και υποδομές
 • Διασύνδεση εμπορολογιστικών εφαρμογών με CMS, e-commerce B2B B2C platforms, τρίτες εφαρμογές και συστήματα (Hardware, PLC, IOT, Sensors)
 • MIS Reporting

Web Development

 • Σχεδιασμός και κατασκευή e-shops & websites εταιρικών παρουσιάσεων
 • Σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών
 • Σχεδιασμός και κατασκευή Intranet websites
 • Corporate Websites
 • E-Commerce (B2B, B2C, G2C)
 • Community Websites
 • On Line Marketing Services
 • Integration with ERP, CRM, VOIP, Loyalty and Legacy apps
 • Microsoft SharePoint integration


Λύσεις Πληροφορικής

Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων πληροφοριακών συστημάτων:

 • Μελέτη αναγκών
 • Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης
 • Υλοποίηση

Υλοποίηση Cloud Υποδομών

 • Υποδομές δικτύων
 • Computer room
 • Hybrid cloud services
 • Cloud migration projects
 • SharePoint and Office 365 Solutions
 • Intranets, Portals
 • Document & Work Flow management
 • Task & Project management
 • Emailing & calendaring
 • Enterprise & teams collaboration
 • ΒΙ Analytics


Τεχνική Υποστήριξη

 • 24/7
 • on-site / remotely
 • λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου σε 24ωρη βάση

Managed Services

 • Μόνιμης / μακροχρόνιας απασχόλησης
 • Κατά περίπτωση βάσει των αναγκών του πελάτη
 • SLA agreement
 • Networks Setup & Maintenance
 • Cloud Services
 • Applications Setup & Maintenance
 • Cybersecurity solutions
 • Security & GDPR Setup & Maintenance
 • Servers, Desktop, Fiscal Boxes, Barcode solutions
 • POS (Retail & Payments)
 • Data storages, Data warehouses, Big Data storages, Data Recovery, Data bases (SQL, Oracle, DB2) Setup, updating, maintenance