Τεχνική Υποστήριξη

Developing your success online.

Στη Wisetech, διαθέτουμε εμπειρία δεκαετιών στην υλοποίηση σύνθετων έργων software και business applications σε επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των πελατών μας σε οποιαδήποτε νέα διαμόρφωση των υποδομών IT και μηχανογράφησης.

Από το system integration και το setup εφαρμογών, την εγκατάσταση λύσεων και υποδομών έως την ενοποίηση ή επικοινωνία ετερογενών συστημάτων, προσεγγίζουμε μεθοδικά και λεπτομερώς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε υλοποίησης, τηρώντας με συνέπεια το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το budget, καθώς επίσης την απαιτούμενη λειτουργικότητα και τα προκαθορισμένα specs.

Οι έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι σύμβουλοι της Wisetech, αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη διαχείρισης και την εποπτεία κάθε επιμέρους φάσης της υλοποίησης. Από το blueprint και την καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων, την ανάλυση του έργου, τη δημιουργία των πρώτων mockups και τη διαμόρφωση της λειτουργικότητας, έως αυτήν καθ’ εαυτή την υλοποίηση και την παραμετροποίηση του συστήματος, το testing, το launching και τη συντήρηση του έργου.

Η μακρόχρονη εμπειρία από τη διεκπεραίωση εγκαταστάσεων, το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας μας και η βαθιά γνώση των αγορών των επιχειρήσεων-πελατών μας, αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχημένη υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Τι Κερδίζετε